இன்று முதல் LPG சிலின்டர் விலை ₹100Rs குறைப்பு! | தற்போதைய விலை பட்டியல் உள்ளே!

ஒரு வருடத்திற்கு, ஒரு குடும்பத்திற்கு 12 சிலிண்டர்கள் வரை மத்திய அரசால் குடும்பத்தாரின் வங்கி கணக்கிற்கு மானியம் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. Continue reading